Samenstelling bestuur

Voorzitter  
A. Boersma  06-19959301  / 0592-272753

Vice-voorzitter en bestuurslid  (Technische Zaken)
H. Steenge 06-28841966

Secretaris  
I. Mulder 0592-271818
beheer@vvannen.nl

Penningmeester   
G. Hoving 06-30018016
penningmeester@vvannen.nl

Bestuurslid (Beheer gebouwen & velden)
B. Schuiling 06-55808276

Bestuurslid (Commerciële zaken)
H.C. Zeubring
sponsoring@vvannen.nl

Bestuurslid (Afdeling Jeugd) / Website
M. Bijmolen 06-21897114

Bestuurslid (Kantine + materialen)
I. Dijkema 06-15870910

Bestuurslid  (Nevenactiviteiten/lief en leed)
D. Stokker 06-11912867 / 0592-869837
 

deze hosting is aangeboden door Revenew BV te Amersfoort