Achterste rij vlnr: Harmen Clement Zeubring, Henk Steenge, Barrie Schuiling, Alex Boersma

Voorste rij vlnr: Gerard Hoving, Alletta Tilman, Michiel Bijmolen, Ina Mulder, Ivo Dijkema

Samenstelling bestuur

Voorzitter  
A. Boersma  06-19959301  / 0592-272753

Vice-voorzitter en bestuurslid  (Technische Zaken)
H. Steenge 06-28841966

Secretaris  
I. Mulder 0592-271818
beheer@vvannen.nl

Penningmeester   
G. Hoving 06-30018016
penningmeester@vvannen.nl

Bestuurslid (Beheer gebouwen & velden)
B. Schuiling 06-55808276

Bestuurslid (Commerciële zaken)
H.C. Zeubring
sponsoring@vvannen.nl

Bestuurslid (Kantine) / Website
M. Bijmolen

Bestuurslid (Sponsoringondersteuning, materialen, nevenactiviteiten, lief en leed)
I. Dijkema 06-15870910

Bestuurslid  (Jeugdzaken)
A. Tilman 0592-861970

 

deze hosting is aangeboden door Revenew BV te Amersfoort