Kantinecommissie
  • Carin de Valk
  • Cor Jager
  • Marjan Bijmolen
  • Remco van Rossum

Sponsorcommissie
  • Harmen Clement Zeubring (sponsoring@vvannen.nl)
  • Albert Fidder
  • Thimo Mulder
  • Martin van der Veen

Woensdagmiddagclub

De "woensdagmiddagclub" is een club van 15 vrijwilligers die iedere woensdagmiddag diverse  onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de gebouwen en de velden van de v.v. Annen. De club bestaat uit: Bate Boer, Be de Jonge, Abel de Jong, Geert Kamping, Gerrit Bazuin, Geert Ackermann, Henk van der Kloo, Lucas Lammers, Luc Gonlag, Sjaak Mes,  Meindert Edens, Hilbrand de Jonge, Albert Fidder, Albert Bartels en Peter Notenbomer.

Contactpersoon namens de "de woensdagmiddagclub" is B. Schuiling tel. 06-55808276.

 

deze hosting is aangeboden door Revenew BV te Amersfoort