Hoofdbestuur

Voorzitter
Remco van Rossum 06-10892125

Bestuurslid  (Technische Zaken)
Jappie Tiersma 06-82480390

Secretaris, lief en leed
Karl Pladett 06-51024295
beheer@vvannen.nl

Penningmeester
Piet Smittenberg 06-22459642
penningmeester@vvannen.nl

Bestuurslid (Beheer gebouwen & velden)
Barry Schuiling 06-55808276

Bestuurslid (Commerciële zaken en website)
Harmen Clement Zeubring 06-29607160
sponsoring@vvannen.nl

Bestuurslid (Kantine, nevenactiviteiten) 
Lars Drenth 06-11379919

Bestuurslid (materialen)
Gerard Hoving 06-36318034

Bestuurslid  (Jeugdzaken)
Aletta Tilman 0592-861970