Hoofdbestuur

Voorzitter
Remco van Rossum 06-10892125

Secretaris, communicatie (social media en website)
Lammy Kobes 06-40505511
beheer@vvannen.nl

Penningmeester
Piet Smittenberg 06-22459642
penningmeester@vvannen.nl

Bestuurslid (commerciële zaken en vicevoorzitter)
Karl Pladett 06-51024295

Bestuurslid  (Technische Zaken)
Jappie Tiersma 06-82480390

Bestuurslid (Beheer gebouwen & velden)
Barry Schuiling 06-55808276

Bestuurslid (jeugdzaken, lief en leed)
Aletta Tilman 06-33187309

Bestuurslid (Kantine, nevenactiviteiten) 
Lars Drenth 06-11379919

Bestuurslid (materialen)
Gerard Hoving 06-36318034