Hoofdbestuur

Voorzitter
A. Boersma  06-19959301  / 0592-272753

Bestuurslid  (Technische Zaken)
J. Tiersma 06-82480390

Secretaris, lief en leed, website
I. Mulder 0592-271818
beheer@vvannen.nl

Penningmeester
K. Pladdet 06-51024295
penningmeester@vvannen.nl

Bestuurslid (Beheer gebouwen & velden)
B. Schuiling 06-55808276

Bestuurslid (Commerciële zaken)
H.C. Zeubring
sponsoring@vvannen.nl

Bestuurslid (Kantine, nevenactiviteiten) 
R. van Rossum 06-10892125

Bestuurslid (materialen)
G. Hoving 06-36318034

Bestuurslid  (Jeugdzaken)
A. Tilman 0592-861970